Welkom

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet goed zelf regelen, omdat zij onvoldoende bekwaam zijn om de eigen belangen te behartigen ten aanzien van zorg en welzijn.  Als gevolg van psychische, sociale of financiële problemen kan het voorkomen dat men niet meer volledig zelfstandig kan handelen.

Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg aan de betrokkene.

Bureau Klein Robbenhaar is al een aantal jaren actief als wettelijke vertegenwoordiger op het gebied van bewindvoering en mentorschap. Naast het feit dat bureau Klein Robbenhaar een gedegen kennis bezit op het gebied van deze zaken is zij ook een toegewijde belangenbehartiger, een bureau dat staat voor persoonlijke zorg en aandacht.

Bureau Klein Robbenhaar hecht waarde aan de 3 B’s:
Betrouwbaar, Betrokken en Bereikbaar.