Aanmelden

Indien u hulp kunt gebruiken bij één van onze genoemde diensten dan kunt u contact opnemen met Bureau Klein Robbenhaar. U kunt dit zelf doen maar het kan ook via een instantie of hulpverleningsorganisatie lopen.

Indien er sprake is van bewindvoering of mentorschap dan dient de rechter officieel akkoord te gaan met de toewijzing van Bureau Klein Robbenhaar.

Na aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt voor een eerste intakegesprek. Hier wordt gekeken welke hulp u nodig hebt en wat de mogelijkheden precies zijn.