Klachtenreglement

De kernwaarden waar Bureau Klein Robbenhaar in haar dienstverlening voor staat zijn Betrouwbaarheid, Betrokkenheid en Bereikbaarheid. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de dienstverlening en hierover een klacht willen indienen, dan is het klachtenreglement van toepassing. Deze is hier te downloaden.