Diensten

Bewindvoering

Bewindvoering is een wettelijke maatregel ter bescherming van mensen die niet zelf voor hun geldzaken kunnen zorgen. Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer zijn financiële zaken kan regelen, kan er bewindvoering worden aangevraagd. U mag zelf een bewindvoerder kiezen, bijvoorbeeld bureau Klein Robbenhaar. Wij kunnen u ook helpen met het aanvragen van bewindvoering. Uiteindelijk beslist de kantonrechter over de bewindvoering.

Kiest u voor Bureau Klein Robbenhaar als bewindvoerder dan regelen wij samen met u al uw geldzaken. Te denken valt hierbij aan het betalen van uw rekeningen, het doen van de belastingaangifte, maar ook (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of zorgtoeslag kunnen wij voor u regelen. Eveneens kunnen wij u adviseren over omgaan met geld en regels.

Mentorschap

Bij mentorschap draait het alleen om persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap gaat niet over geld en over goederen.
Een mentor kan zelfstandig beslissingen nemen voor iemand die dat zelf niet meer kan. Bij deze beslissingen staat de wens van de cliënt centraal. Een mentor wordt bijvoorbeeld benoemd voor mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen en psychiatrische patiënten. Maar ook voor mensen die tijdelijk om andere redenen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met de cliënt waakt de mentor erover dat er steeds de beste zorg wordt gegeven. Nu en in de toekomst.

Bureau Klein Robbenhaar wil mensen graag deze zorg uit handen nemen en komt op voor hun belangen.

Bent u niet aangewezen op bewindvoering of mentorschap maar zoekt u wel een betrouwbare partner die u kan helpen op administratief gebied en/of financieel gebied? Ook dan bent u bij   Bureau Klein Robbenhaar aan het juiste adres!

U kunt hierbij denken aan het eenmalig op orde brengen van uw administratie zodat u het overzicht weer heeft, tot het langdurig beheer van uw administratie, zoals het doen van betalingen, telebankieren, contracten bijhouden, enzovoort. Wij leveren maatwerk naar uw persoonlijke wensen.

Hebt u hulp nodig bij het organiseren van het dagelijks leven? Wilt u graag ondersteuning bij het regelen van uw agenda, zoals afspraken maken bij huisarts, tandarts of specialist?

Bureau Klein Robbenhaar regelt het graag voor u !